Zásady práce s osobními údaji

Jsem Hana Nezvalová, IČ: 01218158 sídlím na adrese Loučka II 230/9, Troubky, 751 02 jsme zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Abych vám mohla poskytnout službu, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

1. Pokud poptáte mé služby, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu.

2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s informacemi o vašem zdravotním stavu, případně dalšími informacemi, které mi sdělíte, abych Vám mohla poskytnout své služby. Jedná se o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pouze za účelem poskytnutí mých služeb. Údaje nejsou předávány třetí osobě. Informace, které mi sdělíte v rámci poskytnutí mých služeb budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 10let od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

3. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail hana.nezvalova@email.cz nebo zavolejte na číslo 605 883 788

4. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. Pevně věřím, že k ničemu takovému mezi námi nedojde.:-)

Poukazy po uplynutí doby platnosti nelze uplatnit.

Objednání na poukaz je nutné provést alespoň 3 týdny před vypršením doby platnosti poukazu.

 Masáže a cvičení i v dopoledních hodinách dle domluvy.

"Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupňem léku je láska."
PARACELSUS