Zásady práce s osobními údaji

Jsem Hana Nezvalová, IČ: 01218158 sídlím na adrese Loučka II 230/9, Troubky, 751 02 jsme zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Abych vám mohla poskytnout službu, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji.

1. Pokud poptáte mé služby, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu.

2. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji a dále s informacemi o vašem zdravotním stavu, případně dalšími informacemi, které mi sdělíte, abych Vám mohla poskytnout své služby. Jedná se o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pouze za účelem poskytnutí mých služeb. Údaje nejsou předávány třetí osobě. Informace, které mi sdělíte v rámci poskytnutí mých služeb budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 10let od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

3. Na mých stránkách fungují i cookies, které využívám. Konkrétně se jedná o cookies pro fungování a měření návštěvnosti mého webu. Takové nakládání s cookies mi umožňuje opět GDPR, na základě tzv. oprávněného zájmu. Cookies pro mě shromažďuje služba Google Analytics. Tu provozuje Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek, které najdete tady.

4. Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail hana.nezvalova@email.cz nebo zavolejte na číslo 605 883 788

5. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. Pevně věřím, že k ničemu takovému mezi námi nedojde.:-)

Otevřeno od 3. 5. 2021.

Pozor, od 1. 7. 2021 změna ceníku.

Podmínky pro poskytování služeb si můžete přečíst zde.

Platnost poukazů prodloužena do 31. 8. 2021.

Masáže a cvičení i v dopoledních hodinách dle domluvy.

"Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupňem léku je láska."
PARACELSUS