Ošetření spoušťových bodů

Spoušťové body (trigger point) se dají definovat jako velice bolestivá místa hmatatelná jako tvrdé hrudky v napjatých svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé nebo mohou při podráždění vyvolat svalový záškub a bolest ve vzdálených oblastech těla (přenesená bolest). Například bolest ruky může vycházet ze spoušťových bodů na krčních svalech, píchání v bocích ze spoušťových bodů na zádech, otupělost v chodidle způsobí spoušťový bod až v kyčli. Až u 75% lidí bolest vyvolávají právě spoušťové body.

Přirozenou funkcí svalů je pohyb, tj zkracování a natahování se. Dojde-li k postižení svalů, které způsobí, že nedokážou náležitým způsobem nadále plnit svou funkci, dojde k ovlivnění tělních systémů, které jsou jimi ovládané, ovlivňované nebo v nich uložené. Z toho vyplývá, že jakákoliv svalová dysfunkce poznamená tělo jako celek.

V místě spoušťového bodu se prakticky zastaví cirkulace krve. Bez ní zůstává místo neokysličené, hromadí se v něm odpadní látky, které časem mohou vytvořit výrůstky (hrudky vápníku) a samozřejmě způsobuje bolest.

Některé příklady přenesené bolesti jsou migrény, bolesti dutin, čelistí, uší, krku, píchaní v bocích při běhu, bolavé nohy, chodidla, tenisový loket. Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena, kyčle, bolesti zad často nebývá nic jiného, než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů.

Ošetření spoušťových bodů spočívá v jejich identifikaci a odstranění tj. ve stlačení spoušťového bodu po dobu 15 – 20 sekund. Potom následuje odstranění v okolní svalovině za účelem odstranění lokálních kontrakcí a napětí svalových vláken. Po dostatečném odstranění spoušťových bodů je nutné uvolněné svaly protáhnout pomocí protahovacích cviků. Tato cvičení mají zabránit opětovnému zkrácení svalů nebo posilovací cviky u ochablých svalů.

Poukazy po uplynutí doby platnosti nelze uplatnit.

Objednání na poukaz je nutné provést alespoň 3 týdny před vypršením doby platnosti poukazu.

 Masáže a cvičení i v dopoledních hodinách dle domluvy.

"Nejlepším lékem pro člověka je člověk.
Nejvyšším stupňem léku je láska."
PARACELSUS